web counter
 • указател | фън | уеб
  логин: (анонимен) | стани член

Проект "Училище за всеки"

 
Проект на МОН и Програма ФАР. Създадени са 12 Центъра за Образователни услуги и квалификация в страната. Предмета на дейност на центровете е: информационно подпомагане на училищата, подпомагане с идеи и проекти, провеждане на семинари, обучения.