web counter
 • указател | фън | уеб
  логин: (анонимен) | стани член

Индустриален Холдинг България

 
Холдингово дружество - придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества и финансиране на дъщерни дружествата.