web counter
 • указател | фън | уеб
  логин: (анонимен) | стани член

Конструиране и изчисление на телескопи

 
Свободна програма за пресмятане на астрономически телескопи исползвувани от любители астрономи и професионалисти, включваща трасирани на оптични лъчи, точкови диаграми, заиделови, геометрични и вълнови аберации, оптични схеми, оптимиъиране и толериране.